Więcej informacji:


atp@biurokarier.p.lodz.pl

tel. 42 631 20 98

fax. 42 631 27 39