Kolejna edycja Akademickich Targów Pracy odbędzie się 19 kwietnia 2016.

Oferta Akademickich Targów Pracy 2016 jest już dostępna.

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania:

atp@biurokarier.p.lodz.pl
tel. 42 631 20 98, fax. 42 631 27 39

 

  

 

Akademickie Targi Pracy 2015 - krótkie podsumowanie

 

Łódź – to jedno z największych miast akademickich w Polsce.  W swoich granicach zgromadziła wiele uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych.  Szczycą się one doskonałym poziomem nauczania. Absolwenci wyższych łódzkich uczelni wyróżniają się kreatywnością i otwartością na nowe wyzwania. Są gotowi stawić czoła trudnym wyzwaniom burzliwego i ciągle zmieniającego się rynku pracy oraz posiadają różnorodną wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Swoje umiejętności rozwijają na licznych stażach, praktykach, i warsztatach organizowanych przez lokalne przedsiębiorstwa bądź instytucje państwowe.

  

Kształcąc tak wielu wyróżniających się studentów, Politechnika Łódzka wraz z Urzędem Miasta Łodzi zdecydowała się na wspólną organizację ogólnołódzkich Akademickich Targów Pracy (ATP). W skład pierwszych edycji organizatorów ATP wchodzili: Politechnika Łódzka, Urząd Miasta Łodzi, Międzynarodowe Targi Łódzkie, Board of European Students of Technology PŁ (BEST PŁ), Biuro Karier Politechniki Łódzkiej (BK PŁ), Erasmus Student Network - European Youth Exchange Łódź (ESN-EYE Łódź), Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience (KNZZL Experience).

 

W 2012 roku po raz pierwszy do organizacji ATP przyłączył się Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowany przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (FUMED) oraz Akademickie Biuro Karier (ABK UM).Dzięki temu zaprosiliśmy do współpracy przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży medycznej i okołomedycznej.

 

Akademickie Targi Pracy 2015 były największą tego typu imprezą w Polsce. Odwiedziło je około 16.000 zainteresowanych osób, którzy mogły zapoznać się z ofertami ponad 120 wystawców. Podczas tegorocznej edycji ATP studenci i absolwenci mieli do wyboru ponad 50 szkoleń o różnej tematyce, w których wzięło udział około 1,5 tysiąca uczestników.

 

O randze ATP 2015 świadczyć może również objęcie tego wydarzenia honorowym patronatem przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Lenę Kolarską – Bobińską, Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Władysława Kosiniak-Kamysza, Wojewodę Łódzką – Jolantę Chełmińską, Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępienia,  Prezydent Miasta Łodzi – Hannę Zdanowską,  Rektora Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego oraz Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

 

Dziękujemy za obecność wszystkim wystawcom, którzy zdecydowali się zaprezentować swoją ofertę dla studentów i absolwentów, wszystkim gościom honorowym oraz wszystkim odwiedzającym, którzy tak licznie przybyli na Akademickie Tragi Pracy 2015.

 

Szczególne podziękowania składamy także głównemu sponsorowi ATP 2015 firmie:  GFT Polska oraz sponsorom: ABB, Accenture, AMG.net, Barry Callebout, Ericpol, Fabrity  K2, Procter&Gamble oraz Transition Technologies S.A.,

 

Dzięki Państwa obecności studenci i absolwenci Łodzi akademickiej mogli nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą i tym samym zrobić pierwszy krok na drodze kariery zawodowej.

 

Liczymy na Państwa obecność w kolejnych edycjach Akademickich Targów Pracy.